Napájacie zdroje - vonkajšie / vnútorné (Off-Board)

Externé napájanie je iné ako terminálny spojenie vedenia.