Computer Equipment

Počítač bežne používané zariadenia klávesnica, myš, skener a ďalšie vstupné zariadenia;