Protection Circuit

Ochranný obvod je predovšetkým ochrana elektronických súčiastok obvodu v prípade prepätia, nadprúdu, prepätiu, elektromagnetického rušenia pred poškodením.